strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Prawo własności gruntu działki oznaczonej nr ewidencyjnym 7334 o pow. 0,1186 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-09
Godzina: 14:40:00
Przedmiot sprzedaży: Prawo własności gruntu działki oznaczonej nr ewidencyjnym 7334 o pow. 0,1186 ha
Cena wywoławcza: 180 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 163/11
Zdjęcia:
Opis:

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesława Małek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

9 sierpnia 2016 r. o godz. 14:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu z siedzibą przy Leśna 4, 42-400 Zawiercie, pokój 7, odbędzie się 

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużników: (…) (1/2 udziału przedmiotowej nieruchomości) i (…) (1/2 udziału przedmiotowej nieruchomości), położonej w miejscowości (42-440) Ogrodzieniec przy ul. M. Konopnickiej 16 i 16A, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1Z/00032231/3.

 

Przedmiotowa nieruchomość stanowi prawo własności gruntu działki oznaczonej nr ewidencyjnym 7334 o pow. 0,1186 ha, która jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 109,80 m2 i budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym o jednej kondygnacji nadziemnej o pow. zabudowy 106,00 m2 oraz budynkiem garażowo-gospodarczym.

 

Suma oszacowania wynosi 240 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 24 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie lub na konto Sądu Rejonowego w Zawierciu: Bank Gospodarstwa Krajowego nr 73 11 30 1017 0021 1000 5290 0004 bądź w kasie na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Czesława Małek: PKO BP S.A IO. Centrum w Sosnowcu nr 02 1020 2498 0000 87 02 0125 3673 podając w tytule wpłaty „rękojmia” oraz sygnaturę akt Km 163/11.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Konopnickiej
Miasto: Ogrodzieniec
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone