strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc
Lokal mieszkalny o pow. 50,20 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-14
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 50,20 m2
Cena wywoławcza: 45 999,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 148/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 września 2016 r. o godz. 14:00

 

sala C-112 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7odbędzie się:

 

 

PIERWSZA  LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: udział 1/4 w nieruchomości lokalowej położonej w Krakowie, przy os. 2 Pułku Lotniczego 26/110, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza nr KR1P/00333969/8. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC o łącznej powierzchni użytkowej 50,20 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,40 m2. Z własnością udziału w lokalu związana jest ułamkowa część 526/111088 w gruncie, na którym postawiony jest budynek.

 

Udział 1/4 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 61 332,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 45 999,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala 63 8619 0006 0030 0325 8039 0001.

Zgodnie z art. 953 §1 pkt 5 kpc nieruchomość można oglądać w dniu 31 sierpnia 2016 roku w godz. 10:00-10:30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Os. 2 Pułku Lotniczego 
Miasto: Kraków 
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone