strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Rafał Cak Kancelaria Komornicza w Kielcach
Lokal niemieszkalny o pow. 196,00 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-09
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal niemieszkalny o pow. 196,00 m2
Cena wywoławcza: 610 158,78
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 988/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Rafał Cak Kancelaria Komornicza w

Kielcach na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c. zawiadamia, że w dniu

 

9 września 2016 r. o godz. 15:00

 

w sali nr VII Sądu Rejonowego w Kielcach, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika, opisanej jako stanowiący odrębną własność lokal niemieszkalny (użytkowy) o powierzchni 196,00 m2 (słownie: metrów kwadratowych), położonej w Kielcach przy ul. św. Leonarda 16 i oznaczonej nr 9, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach urządzona została księga wieczysta nr KI1L/00107212/6.

 

Z prawem własności ww. nieruchomości związany jest udział w wysokości 19600/129300 cz. w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Dla nieruchomości wspólnej urządzona jest w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach księga wieczysta nr KI1L/00054135/5.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 813 545,04 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 610 158,78 zł. Wartość rękojmi 81 354,50 zł.

 

Przystępujący do licytacji na podstawie art. 962 § 1 k.p.c. zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w Kancelarii Komornika, na rachunek bankowy Komornika nr:

57 1910 1048 2116 7709 6507 0001 Deutsche Bank PBC SA

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Św. Leonarda
Miasto: Kielce
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone