strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Ammono SA w upadłości likwidacyjnej
Zakup przedsiębiorstwa AMMONO
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-25
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zakup przedsiębiorstwa AMMONO
Cena wywoławcza: 44 895 284,10
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

Syndyk AMMONO SA w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 318/15) zaprasza do

składania pisemnych ofert na zakup  przedsiębiorstwa AMMONO SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie

 

Przedmiotem przetargu-aukcji jest przedsiębiorstwo AMMONO SA w upadłości likwidacyjnej z wyłączeniem należności i środków finansowych w tym środków pieniężnych i wierzytelności z rachunków bankowych AMMONO SA w upadłości likwidacyjnej. Minimalna cena sprzedaży to kwota 44 895 284,10 PLN (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote  10/100).

Przedsiębiorstwo AMMONO SA od 1 sierpnia 2015 roku jest przedmiotem umowy dzierżawy. Zgodnie z zapisem art. 316 ust. 2 puin oraz pkt. 14.1 Umowy dzierżawy przedsiębiorstwa AMMONO SA w upadłości likwidacyjnej przysługuje dzierżawcy prawo jego pierwokupu. Wszystkie dokumenty związane z procesem sprzedaży i niniejszego przetargu, w tym  oferta oraz załączniki do niej winny być złożone w języku polskim. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden  milion złotych 00/100).

Oferty należy składać w terminie do dnia 23 sierpnia 2016 r. osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do sądu, a nie data nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 sierpnia 2016 r. w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 119 o godz. 10:00

Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa, regulamin przetargu oraz dane finansowe – Sprawozdania Finansowe dostępne są do wglądu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i podpisaniu umowy o zachowaniu poufności, w kancelarii syndyka: 03-307 Warszawa, ul. Kotsisa 2/4 lokal 14, tel. (22) 814 10 20 lub (22) 614 52 88. Wszelkie dokumenty udostępniane są w języku polskim.

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone