strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty Katarzyna Gibas
Działki niezabudowane o pow. 0,0200 ha oraz 0,1500 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-06
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki niezabudowane o pow. 0,0200 ha oraz 0,1500 ha
Cena wywoławcza: 1 216,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 68/14 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Katarzyna Gibas zawiadamia na podstawie art. 867 kpc w związku z art. 1013 6 § 1 kpc, że w dniu

 

6 września 2016 r. o godz. 12:00

 

w Kancelarii Komornika Katarzyny Gibas w Krakowie przy ul. Stadionowej 1, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

W TRYBIE UPROSZCZONYM

a to:

 

- nieruchomości położonej w Sulechowie – gmina Kocmyrzów-Luborzyca, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 85 o powierzchni 0,0200 ha i objętej: KW KR1P/00212059/2; działka w kształcie prostokąta o wymiarach 33 x 6 m., nie posiada dostępu do drogi publicznej, aktualnie stanowi nieużytek; działka zgodnie z MPZP jest położona w terenie pól i  łąk (R);

- nieruchomości położonej w Sulechowie – gmina Kocmyrzów-Luborzyca, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 245 o powierzchni 0,1500 ha i objętej: KW KR1P/00212059/2; działka w kształcie figury geometrycznej zbliżonej do trapezu o wymiarach 45, 20, 44 (łuk), 20 m, posiada dostęp do drogi lokalnej drogą wewnętrzną pomiędzy ogrodami działkowymi, grunt lekko pofałdowany, silnie zakrzaczony z fragmentem łąki, aktualnie nieużytek, działka zgodnie z MPZP jest położona w strefie umożliwiającej zabudowę mieszkaniową (RM1) z zastrzeżeniem, że cały teren jest osuwiskiem.

Wskazana nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…). Księgę Wieczystą dla nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7.

 

Działka nr 85 objęta KW KR1P/00212059/2 oszacowana jest na kwotę: 1 622,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 216,50 zł.

Działka nr 245 objęta KW KR1P/00212059/2 oszacowana jest na kwotę: 26 415,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 19 811,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj.:

- przy licytacji działki nr 85 objętej KW KR1P/00212059/2 – kwotę: 162,20 zł,

- przy licytacji działki nr 245 objętej KW KR1P/00212059/2 – kwotę: 2 641,50 zł.

 

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Katarzyny Gibas w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr:

89 8619 0006 0030 0325 8084 0001

podając na dowodzie wpłaty: „rękojmia w sprawie Km 68/14 i inne” oraz dokładną nazwę i adres wpłacającego.

 

Wobec przyjęcia trybu sprzedaży stosownie do art. 1013 6 § 1 kpc – według przepisów o licytacji ruchomości, co do zapłaty ceny stosuje się art. 871 kpc – zatem: nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia; gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta ceny powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego. Zgodnie z art. 872 kpc nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 kpc.

Komornik udziela przybicia osobie oferującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postapień nikt nie zaoferował więcej. Zgodnie z art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta ceny powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Zgodnie z art. 872 kpc nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

 

Jednocześnie informuję, iż zdaniem tutejszego organu egzekucyjnego przepisy ustawy z dnia 14.04.2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 585) nie znajdują w niniejszym postępowaniu zastosowania – a to wobec treści art. 12 przywołanej ustawy.

Zgodnie z art. 1a Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. – zmienionej z dniem 30 kwietnia 2016 roku przez ustawę z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 585) przepisów ww. ustawy nie stosuje się do nieruchomości rolnych o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Sulechów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone