strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora
Działka o pow. 0,0950 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-25
Godzina: 11:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,0950 ha
Cena wywoławcza: 114 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 781/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora na podstawie art. 953 KPC podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 sierpnia 2016 r. o godz. 11:45

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. Św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1S/00025056/5, stanowiącej własność dłużniczki (…).

Działka ma kształt regularnego prostokąta, położona jest w terenie płaskim, równinnym. Do działki nie ma obecnie dostępu od strony ulicy Bzowej (nie ma bramy lub furtki). Dojazd do nieruchomości odbywa się ulicą o nawierzchni asfaltowej. Ma ona odwodnienie powierzchniowe i oświetlenie słupowe. Nieruchomość jest uzbrojona w sieci wodociągową, gazową, kanalizacyjną oraz energetyczną. Nieruchomość w ewidencji gruntów znajduje się w obrębie 0015 Mokronos Górny, jednostka ewidencyjna 022304_5 Kąty Wrocławskie - obszar wiejski i składa się z działki nr 4/17, arkusz mapy 1, o powierzchni 0,0950 ha. W klasyfikacji geodezyjnej stanowi grunty budowlane zabudowane o symbolu B. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także innych źródeł emitujących pyły lub zanieczyszczenia. Teren, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość ma obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Z załączonego do uchwały rysunku planu wynika, iż wyceniana działka znajduje się na terenie oznaczonym 1 MC. Z treści planu wynika, iż przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Suma oszacowania wynosi 153 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 15 300,00 zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w

PKO BP SA o numerze 21 1020 5242 0000 2502 0261 9229

najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (71) 396 67 29

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Mokronos Górny
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone