strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Jolanta Piwowarczyk
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Górno
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-22
Godzina: 15:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Górno
Cena wywoławcza: 438 795,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1858/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 września 2016 r. o godz. 15:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala nr XXVI, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości  opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana o numerze działki 1098/1, położonej w miejscowości Górno, stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00078493/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 585 060,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 438 795,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.: 58 506,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika:

17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce

z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM 1858/15. 

 

Nieruchomość położona jest w miejscowości Górno i obejmuje działkę nr 1098/1. Nieruchomość ma kształt prostokąta o szer. ok. 20 m, teren równy, pozbawiony istotnych spadków. Otoczona jest w większości gruntami posiadającymi zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dojazd do nieruchomości realizowany jest drogą lokalną. Droga ta jest drogą ogólnodostępną. Na terenie nieruchomości zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. W tym czasie przeglądać można w sądzie akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 368 24 41

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Górno
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone