strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
Działka nr 282/13 o pow. 0,0512 ha, działka nr 282/12 o pow. 0,0304 ha, działka nr 282/10 o pow. 0,0472 ha, oraz działka nr 282/9 o pow. 0,0435 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-14
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka nr 282/13 o pow. 0,0512 ha, działka nr 282/12 o pow. 0,0304 ha, działka nr 282/10 o pow. 0,0472 ha, oraz działka nr 282/9 o pow. 0,0435 ha
Cena wywoławcza: 108 466,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2185/14 i inne
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc  w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

14 września 2016 r. o godz. 14:30

 

w sali nr 33 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wieliczce odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

 

1. działka nr 282/13 o pow. 0,0512 ha zabudowana budynkiem mieszalnym w zabudowie bliźniaczej oznaczona nr KR1I/00040021/3 wraz z udziałem w wysokości 1/10 części w działce nr 282/6 oznaczonej nr KR1I/00040022/0 oraz udziałem w wysokości 1/2 części w działce nr 282/11 oznaczonej nr KR1I/00040021/3

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 557 700,00 zł + 23% VAT

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 371 800,00 zł + 23% VAT

 

2. działka nr 282/12 o pow. 0,0304 ha zabudowana budynkiem mieszalnym w zabudowie bliźniaczej oznaczona nr KR1I/00040021/3 wraz z udziałem w wysokości 1/10 części w działce nr 282/6 oznaczonej nr KR1I/00040022/0 oraz udziałem w wysokości 1/2 części w działce nr 282/11 oznaczonej nr KR1I/00040021/3

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 363 700,00 zł + 23% VAT

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 242 466,67 zł + 23% VAT

 

3. działka nr 282/10 o pow. 0,0472 ha zabudowana budynkiem mieszalnym w trakcie realizacji oznaczona nr KR1I/00047017/1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 części w działce nr 282/6 oznaczonej nr KR1I/00040022/0

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 162 700,00 zł + 23% VAT

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 108 466,67 zł + 23% VAT

 

4. działka nr 282/9 o pow. 0,0435 ha zabudowana budynkiem mieszalnym w trakcie realizacji oznaczona nr KR1I/00047017/1 wraz z udziałem w wysokości 1/10 części w działce nr 282/6 oznaczonej nr KR1I/00040022/0

 

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 171 700,00 zł + 23% VAT

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 114 466,67 zł + 23% VAT

 

Nieruchomości położone są w Wieliczce, stanowią własność dłużnika: (…).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika:

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Działki zabudowane budynkami mieszkalnymi w trakcie ich realizacji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wieliczka
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone