strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Oświęcimiu Tomasz Paszek
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,2600 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-20
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,2600 ha
Cena wywoławcza: 49 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 25/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Tomasz Paszek Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 września 2016 r. o godz. 11:00

 

w Kancelarii Komorniczej w Oświęcimiu ul. Zaborska 2A, 32-600 Oświęcim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Wieś posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kętach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu pod nr KW KR2E/00009487/1,

opisanej jako: nieruchomość położona w miejscowości Nowa Wieś, przy ul. Sikorskiego i opisana jest jako nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieuzbrojona i nieogrodzona. Od strony wschodniej (ul. Sikorskiego) fragment tymczasowego grodzenia (paliki drewniane i siatka stalowa o dużym sicie) w złym stanie technicznym. Teren niezagospodarowany, bez śladów użytkowania od dłuższego czasu, zadarniony, porośnięty wysoką trawą i drzewami pochodzącymi z samosiewu. Miejscowo na działce wypiętrzenia (kopce ziemi i gruzu porośnięte już roślinnością) oraz składowany materiał budowlany (pustak ceramiczny). Po drugiej stronie drogi przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego i wysokiego napięcia. Na terenie brak śladów uzbrojenia. Działka nr 370 o powierzchni 0,2600 ha. Dojazd do nieruchomości drogą publiczną, utwardzoną (ostatni odcinek szutrowy). Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego określa dwa przeznaczenia - zabudowy jednorodzinnej, usług w zieleni urządzonej i tereny rolnicze. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Kętach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu pod nr KW KR2E/00009487/1. Nieruchomość składa się z:

1 - Działki gruntu o powierzchni 2 600 m2 stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 66 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 49 500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 6 600,00 zł, najpóźniej na 15 minut przed godziną rozpoczęcia licytacji.

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę obowiązana jest zapłacić 1/5 wylicytowanej ceny natychmiast po zakończeniu licytacji. Brak wpłaty spowoduje niezwłoczne wznowienie licytacji. Reszta wylicytowanej ceny winna być wpłacona do godziny 12.00 dnia następnego pod rygorem utraty prawa wynikającego z przybicia.  Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sikorskiego
Miasto: Nowa Wieś
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone