strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Ryszard Kowalczyk syndyk Dariusza Karpiaka
Lokal mieszkalny o pow. 33,46 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-25
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 33,46 m2
Cena wywoławcza: 25 000,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Zdjęcia:
Opis:

 

 

Ryszard Kowalczyk - syndyk masy upadłości Dariusza Karpiaka zam. w Zgierzu

 

zaprasza do składania ofert w trybie sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert)  na nabycie udziału  1/2 części we współwłasności lokalu mieszkalnego nr 5  o pow. 33,46 m2 położonego w Zgierzu przy ul. Emilii Plater 3, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, dla którego Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/00043380/8.

 

Warunki sprzedaży:

a) sprzedaż udziału nastąpi za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 25 000,00 zł (dwadzieścia pięć  tysięcy złotych),

b) przystępujący do konkursu ofert powinien wpłacić wadium w wysokości 2 500,00 zł na konto  syndyka masy upadłości nr 66 1240 1734 1111 0010 6360 7744  do dnia poprzedzającego upływ terminu na składanie ofert,

c) wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra konkurs zalicza się na poczet ceny sprzedaży; wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu; wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wyznaczonym przez syndyka,

d) cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona  do  masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy,

e) wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę,

f) oferty należy składać w terminie   miesiąca  od dnia ukazania się ogłoszenia  na adres: Syndyk Ryszard Kowalczyk, Kutno 99 – 300, ul. Żółkiewskiego  5/5,

g) informacje w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży  udziału w lokalu można uzyskać  telefoniczne pod numerem telefonu: (24) 254 42 78 i  (24) 254 49 58.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Emilii Plater
Miasto: Zgierz
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone