strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Ryszard Kowalczyk syndyk Oliwii John
Działka o pow. 0,8766 ha – Ryszard Kowalczyk syndyk masy upadłości Oliwii John 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-26
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,8766 ha – Ryszard Kowalczyk syndyk masy upadłości Oliwii John 
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Zdjęcia:
Opis:

 

 

 

Ryszard Kowalczyk syndyk masy upadłości Oliwii John

 

zaprasza do składania ofert w trybie sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) na nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Miedniewicach  85A, gmina Skierniewice ozn. jako działka numer 802 o pow. 0,8766 ha, dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach  XII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1H/00011033/9.

 

Warunki sprzedaży:

a)   sprzedaż udziału nastąpi za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych),

b)   przystępujący do konkursu ofert powinien wpłacić wadium w wysokości 20 000,00 zł na konto  syndyka masy upadłości nr 54 1240 1734 1111 0010 6519 6820 do dnia poprzedzającego upływ terminu na składanie ofert,

c)    wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra konkurs zalicza się na poczet ceny sprzedaży; wadium wpłacone przez pozostałych uczestników podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu konkursu; wadium przepada na rzecz masy upadłości w razie uchylenia się, bądź odstąpienia uczestnika, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie wyznaczonym przez syndyka,

d)   cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona  do  masy upadłości najpóźniej w dniu zawarcia umowy,

e)   wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę,

f)    oferty należy składać w terminie   miesiąca  od dnia ukazania się ogłoszenia  na adres: Syndyk Ryszard Kowalczyk, Kutno 99-300, ul. Żółkiewskiego 5/5,  

g)   informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać telefoniczne pod numerem telefonu: (24) 254 42 78, (24) 254 49 58.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Miedniewice
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone