strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś
Działki o łącznej pow. 0,1090 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-31
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 0,1090 ha
Cena wywoławcza: 185 625,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 614/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Maciej Sadyś zawiadamia na podstawie art. 953 kpc u związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

31 sierpnia 2016 r. o godz. 14.00

 

w sali nr 014 Sądu Rejonowego w Nowym Targu. ul. Ludźmierska 29, 34-400 Nowy Targ odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości  położonej w mieście Nowy Targ, os. Zadział, obręb 0001 Nowy Targ, gm. Nowy Targ, powiat nowotarski, woj, małopolskie, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Targu o numerze KW NS1T/00106730/3, składającej się z działek ewidencyjnych nr 5132/6 i 5132/10 o łącznej powierzchni 0,1090 ha (1 090 m2) zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiącej własność dłużników: (…).

Nieruchomość położona w terenie o lekkim nachyleniu. Działki gruntu tworzą kształt regularny. Na nieruchomości występuje  roślinność drzewiasto-krzewiasta. Nieruchomość uzbrojona w przyłącza sieciowe: energetyczne i wodociągowe (wodociąg spółkowy), kanalizacyjne (szambo), możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej, biegnącej w drodze. Dojazd bezpośrednio od ulicy Zadział Osiedle. Nieruchomość przylega bezpośrednio do drogi oraz do cieku wodnego. Częścią składową nieruchomości jest budynek mieszkalny jednorodzinny – obiekt o 2 kondygnacjach nadziemnych (parter + poddasze użytkowe) i 1 kondygnacji podziemnej (piwnica), wolnostojący, murowany w technologii tradycyjnej. Budynek nieoddany do użytkowania, bez nadanego numeru porządkowego. Budowa została rozpoczęta w 2002 r. (pozwolenie na budowę z dnia 25.06.2002 r.). Brak częściowo wykonanych robót zewnętrznych w budynku, tj. elewacja z ociepleniem, barierki, drzwi garażowe oraz robót wewnętrznych na poddaszu użytkowym takich jak: podłogi, tynki, roboty malarskie, stolarka drzwiowa, wykończenie i urządzenie pomieszczenia łazienki. Budynek posiada instalacje wod.-kan., elektryczną, centralnego ogrzewania. Parametry budynku: powierzchnia zabudowy - 96,93 m2, powierzchnia użytkowa – 111,40 m2, powierzchnia całkowita – 190,73 m2, kubatura – 526,00 m3 (...).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 247 500,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 185 625,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 24 750,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii Komornika w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub dokonać wpłaty na konto bankowe Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Targu

nr 56 1020 3466 0000 9102 0034 7328

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. 1 w Nowym Targu

podając cel wpłaty i sygnaturę akt sprawy.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, w kancelarii komornika do wglądu znajduje się operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, sprawa jest ponadto prowadzona w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygnaturą I Co 585/15.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Os. Zadział
Miasto: Nowy Targ 
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone