strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Agnieszka Janus
Działka zabudowana oraz działki rolne
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-25
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana oraz działki rolne
Cena wywoławcza: 180 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4401/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Agnieszka Janus (tel. (71) 738 11 50, fax (71) 738 11 51) ogłasza, że dnia

 

25 sierpnia 20l6 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Poznańskiej 20 w sali nr 112, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA 

 

nieruchomości  należącej do dłużnika: (…), położonej: 55-040 Kobierzyce, Wierzbice 1, nr działki 333/1, 334/1, 335/1, 568/2, dla której  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WR1K/00229583/1 oraz położonej: 55-040 Kobierzyce, Wierzbice 1 - nr działki 568/1, dla której  Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW WR1K/00305750/0.

Nieruchomość o nr KW WR1K/00229583/1  stanowi prawo własności zabudowanej działki 568/2 mieszczącej się w Wierzbicach przy ul. Kobierzyckiej oraz niezabudowanych działek rolnych nr  333/1, 334/1 i 335/1 mieszczących się po drugiej stronie ul. Kobierzyckiej. Nieruchomość o nr KW nr WR1K/00305750/0 -  działka nr 568/1 stanowi drogę dojazdową do 6 nieruchomości, (w części ok. 40%) urządzoną  o nawierzchni asfaltowej, pozostała część drogi nieurządzona. Nieruchomość obciążona bezpłatną służebnością drogi koniecznej na rzecz 3 nieruchomości władnących.

Obie nieruchomości stanowią gospodarczą całość. Więcej informacji w operacie szacunkowym.

Suma oszacowania wynosi dla nieruchomości o nr KW WR1K/00229583/1 - 7 720 000,00 zł (siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy zł), natomiast dla nieruchomości o nr KW WR1K/00305750/0 - 241 000,00 zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy zł)  co daje łącznie 7 961 000,00 zł (siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy zł), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi dla nieruchomości o nr KW WR1K/00229583/1 - 5 790 000,00 zł (pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy zł), natomiast dla nieruchomości o nr KW WR1K/00305750/0 - 180 750,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł) co daje łącznie  5 970 750,00 zł (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł).


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania dla nieruchomości o nr KW WR1K/00229583/1 - 772 000,00 zł oraz w wysokości 1/10 sumy oszacowania dla nieruchomości KW WR1K/00305750/0 - 24 100,00 zł co daje łącznie  796 100,00 zł. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 10 1050 1575 1000 0090 7160 4756

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość można oglądać w dniu 11 sierpnia 2016 r. od godz. 12:00  do godz. 12:20 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 738 11 50

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wierzbice
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone