strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kozienicach Sławomira Molenda - Myszkowska
Działki o pow. 2,1432 ha oraz 1,1937 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-20
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 2,1432 ha oraz 1,1937 ha
Cena wywoławcza: 248 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 5490/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 952, 953 kpc że w dniu

 

20 września 2016 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Kozienicach odbędzie się:

 

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

w postaci:

 

numer działki i numer księgi wieczystej

położenie

obszar

działki

wg ewidencji gruntów

 

klasa gruntu

suma oszacowania

cena wywołania

(3/4 sumy

oszacowania)

 

 

wysokość rękojmi

 

332/8 nr KW RA1K/00001891/7

Chinów,
gm. Kozienice

2,1432 ha

B-RV Lz-ŁIV Lz-ŁV ŁIV

RV

RVI

W-ŁIV

 

331 000,00 zł

248 250,00 zł

33 100,00 zł

 

355/4 nr KW RA1K/00001891/7

Chinów,
gm. Kozienice

1,1937 ha

RV

RVI

340 000,00 zł

255 000,00 zł

 

34 000,00 zł

 

stanowiących własność dłużnika: (…).

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

Działka nr 332/8 od strony południowej przylega do działek nr 332/7, 333/1 oznaczonych w ewidencji gruntów jako użytek „dr”, których posiadaczem jest Gmina Kozienice. Sąsiedztwo wzdłuż tej drogi to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dostępność infrastruktury technicznej częściowa - woda i energia elektryczna. Działka nie jest ogrodzona i nie jest zagospodarowana. W pewnym oddaleniu od drogi asfaltowej na działce są pozostałości zabudowy siedliskowej - jest nadpalona ruina drewnianego budynku mieszkalnego, są widoczne fundamenty po budynku gospodarczym i jest stara studnia. Za tym siedliskiem teren działki obniża się, jest podmokły i kępami rosną olszyny ~40-letnie. Działka nr 355/4 od strony południowej przylega do drogi krajowej nr 48 o nawierzchni asfaltowej działki nr 833/1 oznaczonej w ewidencji gruntów jako użytek „dr”, której właścicielem jest Skarb Państwa. Od strony północnej działka przylega do działek nr 389/10, 355/3 oznaczonych w ewidencji gruntów jako użytek „dr”, których posiadaczem jest Gmina Kozienice. Od strony północnej dostępność infrastruktury technicznej częściowa w postaci wody, energii elektrycznej. Sąsiedztwo to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Od strony południowej sąsiedztwo to działki niezabudowane. Działka niezabudowana, niezagospodarowana.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmię można wpłacić na rachunek bankowy komornika:

BGŻ BNP PARIBAS 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Kozienicach do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Informacje udzielane są pod nr tel. (48) 366 16 95.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Chinów
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone