strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora
Działka o pow. 1055 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-25
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1055 m2
Cena wywoławcza: 88 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 14/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Andrzej Pokora na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 sierpnia 2016 r. o godzinie 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy ul. Św. Andrzeja 3 w sali nr 103, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1S/00041120/3, stanowiącej własność dłużnika (…).

Nieruchomość położona jest w części peryferyjnej miejscowości Brzezina przy ulicy Wrzosowej na terenie równinnym płaskim. Sąsiaduje od strony zachodniej z osiedlem domów jednorodzinnych. Z pozostałych stron sąsiaduje z terenami niezabudowanymi, a od strony południowo-wschodniej z kompleksem leśnym. Od strony południowej nieruchomość sąsiaduje z przepompownią ścieków. Dojazd do nieruchomości możliwy jest drogą gruntową nieumocnioną bez chodników i odwodnienia powierzchniowego (brak kanalizacji deszczowej) o długości około 100 m od drogi z nawierzchnią asfaltową. Nieruchomość jest uzbrojona w sieci wodociągową, kanalizacji sanitarnej i energetyczną. W ewidencji gruntów stanowi grunty orne klasy RV. Znajduje się na arkuszu mapy 1, obręb 0003 Brzezina jednostka ewidencyjna 021803_2 Miękinia. Stanowi działkę numer 200/32 o powierzchni 1 055 m2. Teren, na którym znajduje się nieruchomość ma obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, z dopuszczeniem zabudowy bliźniaczej i funkcji towarzyszących nieuciążliwych, oznaczony symbolem 48MN.

 

Suma oszacowania wynosi 118 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11 800,00 zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w

PKO BP SA o numerze 21 1020 5242 0000 2502 0261 9229

najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Rękojmia może być złożona również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika.

 

Szczegółowe informacje pod nr tel. (71) 396 67 29

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wrzosowa
Miasto: Brzezina
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone