strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Jolanta Piwowarczyk
Grunty rolne zabudowane o pow. 9 058,0000 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-14
Godzina: 13:20:00
Przedmiot sprzedaży: Grunty rolne zabudowane o pow. 9 058,0000 m2
Cena wywoławcza: 1 349 334,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 427/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

14 września 2016 r. o godz. 13:20

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala nr XIX, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa – grunty rolne zabudowane – działka nr 455/2 o pow. 9 058,0000 m2, położonej w miejscowości Niwy Daleszyckie, gm. Daleszyce,

stanowiącej własność dłużników: 

(…)

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00023908/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 024 002,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 349 334,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.: 202 400,20 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika:

17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce

z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM 427/14. 

 

Nieruchomość położona jest w miejscowości Niwy Daleszyckie, gmina Daleszyce, obejmuje działkę numer 455/2 o powierzchni 0,9058 ha. Nieruchomość ma kształt nieregularny, teren równy, z lekkim spadkiem w kierunku północnym. Na terenie nieruchomości zlokalizowane są następujące budynki: budynek usługowo-gastronomiczny z miejscami noclegowymi w budowie. Obecnie wykończony jest w większości parter budynku, którego część obejmuje salę taneczną z sanitariatami, lokal baru z zapleczem socjalno-szatniowym wraz z instalacjami wewnętrznymi, oraz budynek gospodarczy. Ponadto na terenie nieruchomości w jej północno-wschodnim narożniku znajduje się staw o powierzchni lustra wody ok. 200 m2 i głębokości do 1,5 m.

  

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. W tym czasie przeglądać można w sądzie akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 368 24 41

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Niwy Daleszyckie
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone