strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym oraz budynkiem gospodarczym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-07
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym oraz budynkiem gospodarczym
Cena wywoławcza: 99 975,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 547/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Szczepan Kubica zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

7 października 2016 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Cieszynie ul. Garncarska 8, 43-400 Cieszyn - sala 101 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości - położonej w Kończycach Małych przy ul. Jagiellońskiej 23, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00028432/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-usługowym oraz budynkiem gospodarczym.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 428 200, 00 zł.

Cena wywołania wynosi: 321 150,00 zł (3/4 ceny oszacowania).

Wysokość rękojmi wynosi: 42 820,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 42 820,00 zł w kasie: Kancelaria Komornicza 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 11 (I piętro) w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Tychach nr:

77 1020 2528 0000 0902 0333 9397.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Sygn. akt Km 547/14

Dodatkowe informacje: www.komornikcieszyn.com

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Jagiellońska
Miasto: Kończyce Małe
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone