strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kozienicach Sławomira Molenda - Myszkowska
Działka nr 36/1 o powierzchni 0,2405 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-14
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka nr 36/1 o powierzchni 0,2405 ha
Cena wywoławcza: 172 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 58886/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach Sławomira Molenda-Myszkowska Kancelaria Komornicza w Kozienicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

14 września 2016 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kozienicach w sali nr V odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w miejscowości Garbatka Letnisko, arkusz mapy nr 1, obręb

– 0011_Garbatka Północ, jednostka ewidencyjna 140701_2_Garbatka Letnisko, gmina Garbatka Letnisko, powiat kozienicki, województwo mazowieckie obejmująca działkę oznaczoną nr 36/1 o powierzchni 0,2405 ha zabudowaną drewnianym budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 76,00 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr RA1K/00031227/1, stanowiącej własność dłużnika: (…).

OPIS:

Działka nr 36/1 o powierzchni 0,2405 ha w kształcie wielokąta położona z dogodnością dojazdu od ulicy Zofii Nałkowskiej oznaczonej na mapie nr 174 jako „dr”, której posiadaczem samoistnym jest Gmina Garbatka Letnisko. Działka drugim bokiem przylega do ulicy Drzewiarzy oznaczonej na mapie nr 171 oznaczonej jako „dr”, której posiadaczem samoistnym jest Gmina Garbatka Letnisko. Obie drogi stabilizowane tłuczniem. Działka położona jest w atrakcyjnej części miejscowości Garbatka Letnisko. Sąsiedztwo to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i letniskowa. Dostępność do pełnej infrastruktury technicznej. Działka zabudowana jest drewnianym budynkiem mieszkalnym 1-kondygnacyjnym ale z użytkowym poddaszem, połową bliźniaka, o powierzchni zabudowy 76,00 m2. Na działce znajduje się również blaszany garaż nietrwale z gruntem związany. Działka ogrodzona, porośnięta starodrzewem sosny.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 230 000,00zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 172 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości: tj. 23 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacić na rachunek bankowy: 87 2030 0045 1110 0000 0210 0820. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kozienicach, jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Informacje udzielane są pod nr tel.: (48) 366 16 95.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Garbatka Letnisko
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone