strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty Piotr Hanausek
Działka o pow. 0,0976 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-11-25
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,0976 ha
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1059/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Piotr Hanausek mający siedzibę w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186 zawiadamia na podstawie art. 867 kpc w związku z art. 10136 kpc, że w dniu

 

25 listopada 2016 r. o godz. 11:00

 

w Kancelarii Komornika, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

a to:

 

       działki nr 207/1, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Krasnowolskiego – obręb geodezyjny 44 i oznaczonej jako: KW KR1P/00175132/6 o powierzchni 0,0976 ha. Teren płaski w kształcie prostokąta posiada dostęp do drogi publicznej, asfaltowej. Grunt jest zabudowany domem mieszkalnym ok. 15-letnim. Budynek wykonany z pustaka nie jest dokończony (brak zawiadomienia organu nadzoru budowlanego w Krakowie o zakończeniu robót budowlanych); pokryty prowizorycznym dachem z papy; częściowo podpiwniczony – do rozbiórki;

- oszacowanej na kwotę: 149 962,00 zł.

 

Nieruchomość wyżej opisana jest własnością (…).

(Księgę wieczystą dla wskazanej nieruchomości prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych).

 

Ceną wywoławczą w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Wobec przyjęcia trybu sprzedaży do art. 10136 kpc – według przepisów o licytacji ruchomości co do zapłaty ceny stosuje się art. 871 kpc – zatem: nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia; gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione art. 976 kpc.

Nieruchomości można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika znajdującej się w Krakowie przy ul. Nowohuckiej 44/186.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. A ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Józefa Krasnowloskiego
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone