strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 50,70 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-25
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 50,70 m2
Cena wywoławcza: 148 888,66
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1272/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  Piotr Winter ul. Wiśniowa 12 - działając na podstawie art. 953 kpc - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 

 

25 sierpnia 2016 r.  o godz. 9:00

 

w sali nr 200  Sądu  Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  Wydział II Cywilny  al.  Marcinkowskiego 32,  61-745 Poznań,  odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 50,70 m2 położone w  miejscowości  Luboń, ul. gen. Wł. Sikorskiego 41/30. Dla ww. ograniczonego prawa rzeczowego Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto   VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Poznaniu prowadzi  księgę wieczystą  o nr KW  PO2P/00229147/4

W skład lokalu wchodzą 2 pokoje, kuchnia, łazienka z wc i  kuchnia o pow. 50,70 m2.

Lokal położony na IV  piętrze - lokal środkowy budynku 4-piętrowego.

Właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest  (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 223 333,00 zł.

Cena wywołania wynosi:  148 888,66 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest uiścić na konto Komornika rękojmię w wysokości 22 333,30 zł.    Rękojmia winna być uiszczona  na konto komornika  w

BZ WBK SA 10 Oddział w Poznaniu nr  40 1090 2734 0000 0001 0239 5771

z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji  jak również może być  złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.  Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie, w godz. 10:00- 15:00 od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia lub w terminie uzgodnionym z Komornikiem, tj. w dniu 19.08.2016 r. godz. 10:00.

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10:00-15:00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność

na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni

przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: gen. Wł. Sikorskiego
Miasto: Luboń
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone