strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Spółdzielnia Inwalidów Postęp w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż nieruchomości upadłego -  Spółdzielnia Inwalidów Postęp w upadłości likwidacyjnej
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-31
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości upadłego -  Spółdzielnia Inwalidów Postęp w upadłości likwidacyjnej
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów POSTĘP w upadłości likwidacyjnej w Elblągu,  ul. Fromborska 2 ogłasza sprzedaż z wolnej ręki na podstawie art. 320 PrUpadNapr. nieruchomości upadłego.

 

1.      W skład nieruchomości wchodzi:

- prawo użytkowania wieczystego działki nr 472/6 o pow. 0,5174 ha zabudowanej budynkami o charakterze produkcyjno-magazynowym, o pow. użytkowej 3 447,20 m2 i ciąg garaży o pow. użytkowej 340,90 m2,

- prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 487/2 o pow. 0,0114 ha, szczegółowo opisane w Regulaminie sprzedaży stanowiącym integralną część niniejszego ogłoszenia określającym warunki uczestnictwa w sprzedaży znajdującym się na stronie internetowej www.syndykmalbork.prv.pl i www.dawro.pl, który również może być przesłany każdemu zainteresowanemu drogą mailową po zgłoszeniu takiego wniosku na adres mailowy syndyka: biuro-syndyka@wp.pl.

 

2.      Jednym z warunków przystąpienia do rozpatrzenia ofert jest zaoferowanie ceny nie niższej niż 2 866 970,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych).

3.      Oferta powinna ściśle odpowiadać warunkom określonym w Regulaminie sprzedaży.

4.      Oferty należy składać osobiście w Biurze syndyka: 82-200 Malbork, ul. Wojska Polskiego 14b lub za pośrednictwem poczty. Kopertę należy zaadresować zgodnie z §5 pkt. 3 z dopiskiem na kopercie NIE OTWIERAĆ, w terminie do 31.08.2016 r. – decyduje data faktycznego wpływu do Biura syndyka.

5.      Złożenie oferty jest jednoznaczne z oświadczeniem o zapoznaniu się oferenta z Regulaminem i jego przyjęciem do stosowania.

6.      Dodatkowej informacji o przedmiocie sprzedaży udziela syndyk pod nr tel. (55) 272 19 56 w godz. 9:00 do 12:00, po uprzednim uzgodnieniu istnieje możliwość oględzin przedsiębiorstwa.

 

REGULAMIN

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Malbork
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone