strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa w Szczecinie
Sprzedaż ruchomości: maszyna leśna, MAN do przewozu dłużycy, Huttner przyczepa do przewozu dłużycy
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-11
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż ruchomości: maszyna leśna, MAN do przewozu dłużycy, Huttner przyczepa do przewozu dłużycy
Cena wywoławcza: 13 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim podaje do publicznej wiadomości, że dnia

 

11 sierpnia 2016 r. o godz. 10:30

 

w lokalu znajdującym się pod adresem: ul. Piłsudskiego 35, 78-500 Drawsko Pomorskie celem uregulowania należności na rzecz: NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W DRAWSKU POMORSKIM – URZĄD SKARBOWY W DRAWSKU POMORSKIM, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

niżej wyszczególnionych przedmiotów zajętych w dniu 16.11.2015 r., należących do: (…).

 

Poz.

Wyszczególnienie/opis

Ilość/Jednostka miary

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1.

Maszyna leśna do zrywki drewna JOHN DEER 810 EKO 3 nr WJ0810d002116 – uszkodzona po częściowym spaleniu, nadpalona kabina operatora, części mechaniczne, koła itp. całe

 

1 szt.

 

225 000,00 zł

 

168 750,00 zł

2.

MAN 26.463 do przewozu dłużycy rok prod. 1998, nr rej. Z5 4349 nr WMAT40ZZZYM

 

1 szt.

 

21 700,00 zł

 

16 275,00 zł

3.

HUTTNER LNZ-20 przyczepa do przewozu dłużycy nr W09LNZ220VRH07574

1 szt.

18 000,00 zł

13 500,00 zł

 

Zajęte ruchomości można oglądać w dniu licytacji tj. 11.08.2016 r. od godz. 8:30 do godz. 9:00 przy ul. Piaskowej 4, 78-540 Kalisz Pomorski.

Jeżeli wartość szacunkowa przedmiotu zajęcia przekracza kwotę 4 500,00 zł, warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie do organu egzekucyjnego wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania na rachunek bankowy tut. Organu egzekucyjnego NBP O. Szczecin 14 1010 1599 0176 4613 9120 0000.

Terminem wniesienia wadium przelewem jest dzień wpływu kwoty na rachunek bankowy organu egzekucyjnego, tj. dzień poprzedzający dzień licytacji, co jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia uczestnika do licytacji.

 

 

 

Nabywca nie może domagać się unieważnienia licytacji i nabycia ruchomości ani też obniżenia jej ceny z powodu jej wad, mylnego oszacowania i innej przyczyny.

Nabywca obowiązany jest uiścić natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cenę wywołania. Jeżeli tej ceny nie uiści, traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.

Ruchomości z poz. 2 i 3 niniejszego ogłoszenia będą sprzedawane jako komplet, nie dopuszcza się sprzedaży cząstkowej.

W przypadku kiedy ruchomości nie zostaną sprzedane w pierwszej licytacji, przeprowadzona zostanie druga licytacja w dniu 17.08.2016 r. o godz. 10:30, w których cena wywołania stanowić będzie 50% ceny oszacowania. Zajęte ruchomości można oglądać w dniu drugiej licytacji 17.08.2016 r. od godz. 8:30 do godz. 9:00 przy ul. Piaskowej 4, 78-540 Kalisz Pomorski.

W przypadku kiedy ruchomości nie zostaną sprzedane w drugiej licytacji, dokonana zostanie sprzedaż z wolnej ręki w dniu 19.08.2016 r. o godz. 10:30. Sprzedaż zostanie dokonana po cenie określonej przez Organ egzekucyjny nie mniej niż 1/3 wartości oszacowania. Zajęte ruchomości można oglądać w dniu sprzedaży z wolnej ręki 19.08.2016 r. od godz. 8:30 do godz. 9:00 przy ul. Piaskowej 4, 78-540 Kalisz Pomorski.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

Organ egzekucyjny nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanej ruchomości.

 

Sprawę prowadzi Sebastian Frutczak – tel. kont. 695 023 535

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Piłsudskiego
Miasto: Drawsko Pomorskie
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone