strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Izba Skarbowa we Wrocławiu
Niezabudowane działki o łącznej pow. 10 530 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-26
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowane działki o łącznej pow. 10 530 m2
Cena wywoławcza: 878 220,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kłodzku na podstawie art. 110 w § 3 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 września 2016 r. o godz. 12:00

 

w Urzędzie Skarbowym w Kłodzku ul. Walasiewiczówny 1, w pokoju nr 204 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

niezabudowanej o łącznej powierzchni 10 530 m2, działki nr 558/2, 559/4, 560/2 (AM-1), położonej w Kudowie Zdrój, obręb Słone, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  SW1K/00070233/2.

Nieruchomość jest położona w rejonie przejścia granicznego Kudowa Zdrój – Słone, jest nieogrodzona i nieuzbrojona w przyłącza techniczne. W bliskim sąsiedztwie nieruchomości inne działki posiadają uzbrojenie w sieci podstawowe.

 

Oszacowana wartość nieruchomości wynosi  1 170 960,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych).  Wartość oszacowania nieruchomości zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 oszacowanej wartości nieruchomości, tj. 878 220,00 zł
(osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych).

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć wadium wynoszące 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości, tj. w wysokości 117 096,00 zł. Wadium składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na Naczelnika Urzędu Skarbowego w  Kłodzku.  Wadium w gotówce należy złożyć poborcy skarbowemu na godzinę przed rozpoczęciem licytacji. Wadium można także wpłacić na rachunek bankowy: 40 1010 1674 0020 7513 9120 0000, podając w tytule wpłaty „wadium SW1K/00070233/2”- skuteczna wpłata wadium nastąpi w dniu uznania rachunku organu egzekucyjnego.

 

Informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać pod numerem telefonu  (74) 647 43 34.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kudowa Zdrój-Słone
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone