strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Olsztynie Karolina Trykacz
Lokal niemieszkalny o pow. użytk.626,30 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-02
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal niemieszkalny o pow. użytk.626,30 m2
Cena wywoławcza: 126 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1777/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Karolina Trykacz zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

2 września 2016 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 44 w sali nr 324 odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA   UŁAMKOWEJ  NIERUCHOMOŚCI:

 

udział 812/10000 w prawie własności nieruchomości lokalowej: lokal niemieszkalny o pow. użytk. 626,30 m2 wraz z udziałem 6995/10000 w części nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności części wspólnych budynku objętych KW Nr OL1O/00100829/1;

położonej w miejscowości Olsztyn, przy ul. Hanowskiego 5/1;

posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Olsztynie  nr OL1O/00100830/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 168 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:
126 000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości
16 800,00 zł, tj. 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika w Olsztynie ul. Wyzwolenia 16/2 lub na rachunek bankowy komornika nr:

09 1240 5598 1111 0000 5028 4421.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej
w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w Olsztynie przy ul. Wyzwolenia 16/2.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (89) 527 58 11.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Hanowskiego
Miasto: Olsztyn
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone