strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Braniewie Marek Karpiński Kancelaria Komornicza w Braniewie
Działka o pow. 0,0320 ha zabudowana budynkiem o funkcji magazynowej
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-27
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,0320 ha zabudowana budynkiem o funkcji magazynowej
Cena wywoławcza: 198 600,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 574/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW EL1B/00019752/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Braniewie Marek Karpiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 września 2016 r.  o godz. 11:00

 

w Sądzie Rejonowym w Braniewie I Wydział Cywilny, 14-500 Braniewo, ul. Sądowa 1, sala VI, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika: (…),

położonej przy 14-500 Braniewo, ul. Szkolna,  

dla której Sąd Rejonowy w Braniewie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1B/00019752/2.

Opis nieruchomości: działka nr 124/2 o pow. 0,0320 ha zabudowana budynkiem o funkcji magazynowej o pow. użytkowej 88,00 m2 (stanowiącym odrębną nieruchomość). Działka nr 125 o pow. 0,3993 ha zabudowana budynkiem o funkcji innej niemieszkalnej o pow. użytkowej 10,00 m2 (stanowiącym odrębną nieruchomość). Działki zaklasyfikowane jako Bi tereny zurbanizowane inne. Działki sąsiadują z przejazdem kolejowym. Działka nr 125 bezpośrednio przylega do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Działka nr 124/2 nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej (przejazd przez działkę nr 125).

Suma oszacowania wynosi 264 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 198 600,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 26 480,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Elbląg 50 1020 1752 0000 0002 0006 7447

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego w Braniewie przy ul. Morskiej 21 B odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów  wraz z mapka z akt postępowania egzekucyjnego, a na 3 dni przed terminem licytacji wolno przeglądać ww. dokumenty w Sekretariacie Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Braniewie ul. Sądowa 1 pod sygnaturą akt I Co 575/13.  

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Szkolna
Miasto: Braniewo
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone