strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
ENERGOPROSYSTEM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Pakiet praw majątkowych – Energoprosystem Sp. z o.o.
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-24
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Pakiet praw majątkowych – Energoprosystem Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 72 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Syndyk ENERGOPROSYSTEM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

zaprasza do udziału w

PISEMNYM NIEOGRANICZONYM KONKURSIE OFERT

na sprzedaż pakietu praw majątkowych stanowiących wierzytelności majątkowe przysługujące ENERGOPROSYSTEM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej wobec dłużników z tytułu: dwóch prawomocnych nakazów i jednego wyroku nieprawomocnego oraz dwóch zatrzymanych kaucji gwarancyjnych (płatność II części) na łączną kwotę należność gł. 186 615,81 zł, łącznymi kosztami procesów 8 336,00 zł, oraz odsetkami ustawowymi. Szczegółowy wykaz wierzytelności znajduje się w regulaminie. Za cenę nie niższą niż 72 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

Warunkiem uczestniczenia w konkursie ofert jest złożenie oferty zakupu pakietu wierzytelności zgodnej z warunkami określonymi w regulaminie (listownie lub osobiście) w biurze syndyka – ul. Mickiewicza 7, 32-500 Chrzanów z dopiskiem „KONKURS - WIERZYTELNOŚCI ENERGOPROSYSTEM” do dnia 24 sierpnia 2016 r. Wpłacenie wadium w wysokości 7 200,00 zł na rachunek bankowy ENERGOPROSYSTEM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, w Banku Zachodnim WBK SA nr rachunku 61 1500 1979 1219 7003 6913 0000 lub w kasie spółki z oznaczeniem tytułu wpłaty jako „KONKURS - WIERZYTELNOŚCI ENERGOPROSYSTEM” w terminie do dnia 24 sierpnia 2016 r.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2016 r. w biurze syndyka pod adresem jw. Syndyk zaprasza do składania ofert. Wszelkie warunki przetargu określa regulamin dostępny na stronie www.dawro.pl/energoprosystem. Kontakt z syndykiem energoprosystem@tlen.pl, tel. 663 910 107.


DO POBRANIA - Regulamin

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone