strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Łódzki Urząd Skarbowy w Łodzi
Ruchomości: iPhone 6
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-17
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Ruchomości: iPhone 6
Cena wywoławcza: 616 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM:
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

 

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi jako organ egzekucyjny działając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016, poz. 599 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

17 sierpnia 2016 r. o godz. 12:00

 

w Łódzkim Urzędzie Skarbowym w Łodzi, al. Kościuszki 85 pok. 204 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nw. ruchomości należących do (…):

 

400 szt. iPhone 6, SPACE GREY, 16 GB, MODEL A1586, wersja oprogramowania 8.1.3 firmy APPLE.

 

Wartość szacunkowa  wyżej wymienionych ruchomości wynosi 822 000,00 zł.

Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej, tj. 616 500,00 zł.

 

Aparaty są fabrycznie nowe, niezalogowane do sieci, bez blokad sieciowych, w opakowaniach indywidualnych i zbiorczych  ze zgodnymi numerami IMEI, jednak dla weryfikacji numerów zostały „odfoliowane”. Aparaty sprawdzone pod względem oryginalności przez autoryzowany serwis APPLE firmę „ESPO” Warszawa, ul Maciejki 5 oraz wycenione i sprawdzone przez biegłego sądowego.

 

W celu uzyskania  numerów IMEI oraz innych informacji należy kontaktować się pod numerem telefonu (42) 25 30 533/534 lub w Łódzkim Urzędzie Skarbowym w Łodzi przy al. Kościuszki 85, w godz. 9:00-15:00 pokój 402 lub 403.

 

Jeżeli ruchomości nie zostaną sprzedane w pierwszej licytacji przeznaczone zostaną do sprzedaży licytacyjnej w drugim terminie. Druga licytacja odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2016 r. o godzinie 12:00 w Łódzkim Urzędzie Skarbowym w Łodzi, al. Kościuszki 85, pok. 204.

 

Cena wywołania ww. ruchomości w drugiej licytacji wynosi 1/2 jej wartości szacunkowej.

 

Ruchomości będzie można oglądać w dniu każdej licytacji w godzinach od 9:00 do 11:00 w siedzibie Urzędu Skarbowego.

 

W związku z tym, że wartość szacunkowa ruchomości przekracza kwotę 4 500,00 zł nabywca obowiązany jest wpłacić organowi egzekucyjnemu przed rozpoczęciem licytacji wadium w wysokości 1/10 kwoty jej oszacowania w gotówce. Nabywca obowiązany jest natychmiast po udzieleniu mu przybicia uiścić w gotówce przynajmniej cenę wywołania lub przedstawić czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny, na kwotę wynoszącą co najmniej cenę wywołania. Jeżeli ceny tej nie uiści traci prawo wynikłe z przybicia i nie może dalej uczestniczyć w licytacji. Pozostałą do zapłaty część wylicytowanej kwoty należy wpłacić organowi egzekucyjnemu najpóźniej do godz. 12:00 dnia następnego.

 

UWAGA!

W związku ze znacznymi wartościami ruchomości Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi dopuszcza możliwość sprzedaży „bezgotówkowej”, jednak na chwilę rozpoczęcia pierwszej lub drugiej licytacji, tj. na godzinę 12:00 na rachunku depozytowym urzędu - 05 1010 1371 0105 4613 9120 0000 - musi znajdować się kwota odpowiadająca minimum cenom wywołania (3/4 lub 1/2 wartości szacunkowej) przedmiotowych ruchomości.

Ww. wpłata jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia uczestnika do licytacji w przypadku wyboru formy  rozliczenia „bezgotówkowego”.

 

Biorąc pod uwagę kwotę transakcji będzie ona opodatkowana w procedurze odwróconego podatku VAT, zatem potencjalny nabywca ma obowiązek posiadania aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, że jest czynnym podatnikiem VAT. W razie braku takiego zaświadczenia do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego zastrzega sobie prawo odstąpienia od licytacji bez podania przyczyny.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Łódź
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone