strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Suntex 2001 Sp. z o.o. w upadłości
Ogłoszenie upadłości – Suntex 2001 Sp. z o.o.
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-01
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Ogłoszenie upadłości – Suntex 2001 Sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

„Suntex 2001” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 7 lipca 2016 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 143/16 ogłosił upadłość dłużnika „Suntex 2001” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000056887). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 421/16. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt (X GUp 421/16).

Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone