strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Radomiu Marek Wtorkiewicz
Lokal mieszkalny o pow. 58,69 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-09
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 58,69 m2
Cena wywoławcza: 100 350,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3340/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Marek Wtorkiewicz Kancelaria Komornicza w Radomiu, Radom ul. Staromiejska 7 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 września 2016 r. o godz. 10:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Radomiu przy ulicy Struga 63 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego  własnościowego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego  nr  27  o  powierzchni użytkowej 58,69 m2 sadającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju położonego w miejscowości Radom, przy ulicy Powstańców Śląskich 5, stanowiącego własność dłużnika: (…), posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomiu nr RA1R/00113753/2.

Lokal mieszkalny oszacowany jest na kwotę: 133 800,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 100 350,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć kojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytac w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie aściciela do wyaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomci znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie bę przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na asność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zosta zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji , nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia s postanowienia o przysądzeniu własności. Nabywca obowiązany jest uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (48) 363 44 20

(Sygn. akt KM 3340/12)

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Powstańców Śląskich
Miasto: Radom
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone