strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter
Działka o pow. 0,1204 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-09
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,1204 ha
Cena wywoławcza: 94 942,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2041/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

w trybie egzekucji uproszczonej z nieruchomości

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Piotr Winter, ul. Wiśniowa 12 - działając na podstawie art. w trybie art. 1013 1 § 1 kpc w zw. z art. 1013 6 § kpc  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 września 2016 r. o godz. 11:00

 

 w siedzibie kancelarii komornika Piotra Wintera, tj. Poznań, ul. Wiśniowa 12 odbędzie się w trybie egzekucji uproszczonej

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako nieruchomość gruntowa niezabudowana - działka nr 46/24, o powierzchni 0,1204 ha położona w miejscowości Miękowo przy ul. Słowackiego nr 9 C. Dla ww. nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto V Wydział Ksiąg Wieczystych w Poznaniu ul. Młyńska 1 a prowadzi księgę wieczystą PO1P/00247960/4. Nieruchomość posiada uzbrojenie techniczne w ulicy: prąd, wodociąg, kanalizacja sanitarna i telefon. Ujawnia się ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności (nieodpłatna i ustanowiona na czas nieokreślony służebność gruntowa na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 46/24, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW PO1P/00247960/4, polegająca na prawie przejazdu i przechodu oraz przeprowadzenia wszelkich mediów przez działkę nr 46/14 oraz na prawie napraw i konserwacji tych mediów na rzecz wierzyciela Gmina Czerwonak). Wpisane w KW ograniczone prawo rzeczowe umożliwia dojazd do przedmiotowej działki i dostęp do drogi publicznej.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność dłużnika (…) w imieniu którego występuje kurator.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 126 590,00 zł.

Cena wywołania (3/4 ceny oszacowania) wynosi: 94 942,50 zł.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Na kupującym ciąży obowiązek uiszczenia całej ceny nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, ewentualnie nie mniej niż 20% ceny nabycia, a pozostała kwota powinna być uiszczona do godziny 12-tej dnia następnego. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycie, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona.   

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Miękowo
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone