strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Transport Krajowy-Międzynarodowy Spedycja Marian Bednarski w upadłości likwidacyjnej
Lokal mieszkalny położony w Nysie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-23
Godzina: 15:10:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny położony w Nysie
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Syndyk Mariana Bednarskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Transport Krajowy - Międzynarodowy Spedycja Marian Bednarski w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą w Nysie

 

sprzeda z wolnej ręki w formie pisemnego konkursu ofert prawo własności 1/2 części nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego położonego w Nysie przy ul. Rynek 23/2 oraz związanego z nim udziału w 114/1000 częściach w prawie użytkowania wieczystego - dla którego Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1N/00037925/2, za cenę nie niższą niż 71 500,00 zł. Do cen nieruchomości może zostać doliczony należny podatek VAT, stosownie do przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Zainteresowani oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości nr:

                            35 1090 2167 0000 0001 3060 1173

oraz do złożenia oferty zakupu w zaklejonej kopercie opatrzonej dopiskiem: „OFERTA - V GUp 8/15”, w terminie do dnia 23 sierpnia 2016 roku, godz. 15:00 na adres kancelarii syndyka (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w kancelarii syndyka w dniu 23 sierpnia 2016 roku o godzinie 15:10.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Kancelarii Syndyka (48-300 Nysa, ul. Sucharskiego 8/2), tel. (77) 433 08 68 lub 886 921 701, mail: syndyk@syndyk-online.com oraz na stronie internetowej www.syndyk-online.com.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie, bez podania przyczyny.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Rynek
Miasto: Nysa
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone