strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Działki – grunty orne, lasy, łąki
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-08-31
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki – grunty orne, lasy, łąki
Cena wywoławcza: 90 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 237/05
Zdjęcia:
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW LU1R/00032550/9


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej Sienkiewicz na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

31 sierpnia 2016 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim mającego siedzibę przy ul. Kard. Wyszyńskiego 5 w sali nr V, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do 2 dłużników, położonej w Sętkach, gmina Ulan Majorat:

1. działki gruntowej nr 108/1 o pow. 0,58 ha (grunty orne). Suma oszacowania wynosi 8 400,00 zł, zaś cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi 6 300,00 zł,

2. działki gruntowej nr 108/2 o pow. 0,20 ha (grunty orne). Suma oszacowania wynosi 2 900,00 zł, zaś cena wywołania wynosi 2 175,00 zł,

3. działki gruntowej nr 125 o pow. 1,92 ha (grunty orne, grunty orne zabudowane, pastwiska). Suma oszacowania wynosi 102 800,00 zł, zaś cena wywołania wynosi 77 100,00 zł,

4. działki gruntowej nr 323 o pow. 0,31 ha (lasy i łąki trwałe). Suma oszacowania wynosi 3 200,00 zł, zaś cena wywołania  wynosi 2 400,00 zł,

5. działki gruntowej nr 328 o pow. 0,34 ha (lasy i łąki trwałe). Suma oszacowania wynosi 1 900,00 zł, zaś cena wywołania  wynosi 1 425,00 zł,

6. działki gruntowej nr 405 o pow. 0,18 ha (łąki trwałe , grunt pod rowami). Suma oszacowania wynosi 1 100,00 zł, zaś cena wywołania  wynosi 825,00 zł,

7. działki gruntowej nr 443 o pow. 0,13 ha (łąki trwałe, zadrzewienia i nieużytki). Suma oszacowania wynosi 700,00 zł, zaś cena wywołania  wynosi 525,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania każdej z działek, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: 

BGŻ O/Radzyń Podl. 16 2030 0045 1110 0000 0339 3750.

Rękojmia może być również złożona w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym  w Radzyniu Podlaskim w pokoju obsługi interesanta  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Sętki
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone