strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ Krystian Pstrong Kancelaria Komornicza w Gdańsku
Lokal mieszkalny o powierzchni 68,40 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-22
Godzina: 12:20:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 68,40 m2
Cena wywoławcza: 298 933,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3411/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong (tel. (58) 506 54 00, fax (58) 340 45 54) ogłasza, że w sprawie egzekucyjnej sygn. akt Km 3411/14 w dniu

 

22 września 2016 r. o godz. 12:20

 

w budynku A sala nr A88 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

prawa własności do stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu mieszkalnego, o powierzchni użytkowej 68,40 m2, położonego na 2 piętrze w: 80-255 Gdańsk, ul. Podleśna 4/3 wraz z przynależnym garażem o powierzchni 20 m2 oraz z udziałem 32/100 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętego księgą wieczystą nr GD1G/00035578/9.

Właściciele wycenianego lokalu korzystają również z części piwnicy, która nie  przynależy do żadnego z lokali, a jest wykorzystywana przez poszczególnych współwłaścicieli umownie. Na układ funkcjonalny lokalu składają się 3 pokoje, 2 komórki-pokoiki (kiedyś spiżarnie), kuchnia, przedpokój oraz łazienka z WC. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00042675/1. Powierzchnia lokalu ujawniona w księdze wieczystej oraz w rejestrze lokali (98,20 m2) różni się od rzeczywistej powierzchni lokalu, ustalonej podczas oględzin nieruchomości. Ustalono, że powierzchnia lokalu wynosi 68,40 m2. W konsekwencji nieprawidłowa będzie również wielkość udziału w nieruchomości wspólnej ujawniona w księdze wieczystej.

 

Suma oszacowania wynosi 448 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 298 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 44 840,00 zł w kasie kancelarii w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank PEKAO SA Oddział w Gdańsku

 28 1240 5400 1111 0010 4744 2387

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Brak jest możliwości wpłaty rękojmi na sali sądowej.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Podleśna
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone