strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj

Działka niezabudowana o pow. 9333 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-08
Godzina: 09:15:00
Przedmiot sprzedaży: Działka niezabudowana o pow. 9333 m2
Cena wywoławcza: 137 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: S/227/4/BISON
Zdjęcia:
Opis:

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zawierciu Piotr Małek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 września 2016 r. o godz. 9:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zawierciu z siedzibą przy Leśna 4, 42-400 Zawiercie, pokój 7, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: (...), położonej przy Najdziszów, 42-460 Mierzęcice, dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1Z/00045958/9.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana (grunty orne - działka ewid. nr 211/2, mapa 2, obręb Najdziszów, powierzchnia 9333 m2).

 

UWAGA:

1) Warunkiem dopuszczenia do udziału w licytacji jest stwierdzenie przez Komornika Sądowego i Sąd, że rękojmia znajduje się na koncie Sądu,

2) na nabywcy może spoczywać obowiązek odprowadzenia podatku od czynności cywilno-prawnych,

3) nabywcą przedmiotowej nieruchomości może być wyłącznie spełniająca kryteria określone w Ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003 r.

 

Suma oszacowania wynosi 183 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 137 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu:

BGK o. w Katowicach 73 1130 1017 0021 1000 5290 0004.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zawierciu mieszczącym się pod adresem: Leśna 4, Zawiercie, 42-400 Zawiercie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Najdziszów
Województwo: warmińsko-mazurskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone