strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Lublin-Zachód Włodzimierz Ryń
Działka o pow. 0,7800 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-07
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,7800 ha
Cena wywoławcza: 261 900,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2142/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Włodzimierz Ryń z-ca Komornik Katarzyna Ryń-Kowalska (tel. (81) 743 76 32) ogłasza, że dnia

 

7 września 2016 r. o godz. 13:30

 

sala XXII w Sądzie Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, VIII Wydział Cywilny, 20-607 Lublin, Wallenroda 4 d odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości (działka nr 160 o pow. 0,7800 ha);

położonej: 21-002 Jastków, Kolonia Tomaszowice, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód  w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą [NKW: LU1I/00033397/7], stanowiąca własność (…) na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w miejscowości Tomaszowice (dz. ew. nr 160) w gminie Jastków. Budynek jednokondygnacyjny z sutereną. Rok zakończenia budowy wg ewidencji gruntów i budynków - 1967. Według planu zagospodarowania część zabudowana nieruchomości znajduje się w przestrzeni mieszkalnictwa rolniczego („MR”). Powierzchnia zabudowy wg EGiB 73 m2. Zagospodarowanie – nasadzenia roślin ozdobnych, stodoła drewniana do rozbiórki jak również budynek gospodarczy. Instalacja wodna, elektryczna, kanalizacja przydomowa. Stan techniczny budynku - w części do wykończenia.

 

Suma oszacowania wynosi 349 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 261 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 34 920,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank  PEKAO SA Lublin 11 1240 5497 1111 0000 5003 9223

najpóźniej na dzień przed wyznaczonym terminem I licytacji, tj. do dnia 6.09.2016 r.

Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. §2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kolonia Tomaszowice
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone