strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
PW GFG sp. zo.o.w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż zorganizowana część przedsiębiorstwa – PW GFG sp. z o.o.
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-07
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż zorganizowana część przedsiębiorstwa – PW GFG sp. z o.o.
Cena wywoławcza: 1 400 000,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Opis:

 

 

Syndyk sprzeda zorganizowaną część przedsiębiorstwa PW GFG sp. z o.o. z siedzibą w Zabłociu w  skład którego  wchodzi:

 - koncesja nr 1275/OS/2015 na wydobycie torfu i kruszywa, ważna do 2023 r., obejmująca posiadane przez spółkę nieruchomości gruntowe, niezabudowane, oznaczone w KW:

1. BB1C/00074809/8  -  pow. 16 477 m2,

2. BB1C/00009694/2  -  pow. 25 835 m2,

3. BB1C/00081372/7 -  pow. 267 890 m2.

Nieruchomości gruntowe  łącznie: ok. 31 ha 202 m2.    

 

Warunki sprzedaży

 

1. Sprzedaż wyżej opisanego przedsiębiorstwa  może nastąpić za cenę netto nie niższą niż 1 400 000,00 zł.

2. Oferty nabycia nieruchomości należy składać w zapieczętowanej kopercie, z adnotacją „Oferta przetargowa GFG" na adres Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, wydział VI    Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24 w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r.

3. Składający  ofertę  nabycia  winien  uiścić  na  rachunek  nr 48 1050 1344 1000 0090 3094 2511  najpóźniej na trzy dni przed rozpoznaniem ofert wadium w wysokości 140 000,00 zł. oraz doręczyć w tym terminie dowód uiszczenia wadium.

4. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 7 września  2016 r. godz. 12:00;  sala 56 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24.

5. Wyboru oferty dokonuje syndyk, a zatwierdzenia oferty dokonuje Sędzia-komisarz.

6. Przetarg nie dochodzi do skutku w razie niezgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt  1-3.

7. Wadium wniesione przez oferentów, których  oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi w terminie siedmiu dni od dnia zatwierdzenia oferty przez Sędziego-komisarza.

8. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, podlega zaliczeniu na cenę nabycia; wadium to przepada w razie nie zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi oferent.

9. Koszty zawarcia umowy, ewentualny podatek od towarów i usług VAT, inne podatki i opłaty ponosi oferent.

10. Kryterium wyboru nabywcy jest oferowana cena. W przypadku dwu lub więcej ofert na tę samą nieruchomość, zostanie przeprowadzony przez nadzorcę sądowego, na tym samym posiedzeniu sądowym, dodatkowy ustny przetarg. Oferent nieobecny na posiedzeniu zostanie pominięty w dodatkowym przetargu. Postąpienie w ustnym przetargu wynosi minimum 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Złożona w toku przetargu ustnego oferta jest wiążąca do chwili złożenia przez innego uczestnika przetargu oferty wyższej. Przetarg ustny jest zakończony po trzecim wezwaniu do złożenia postąpienia.

11. Oferta, która nie została wybrana przez Sędziego-komisarza, przestaje wiązać oferenta.

12. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie czterech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego-komisarza, zg. z art. 321 ust. 1 PUiN.

13. Cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

14. Informacje dotyczące nieruchomości  można uzyskać  pod numerem kontaktowym syndyka:  502 151 449, e-mail: syndyk@autograf.pl.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Piaseczna
Miasto: Zabłocie
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone