strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk
Lokal mieszkalny w Brzegu o pow. 45,00 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-07
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Brzegu o pow. 45,00 m2
Cena wywoławcza: 69 300,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 421/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00037568/9

 

ICo 239/15

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 września 2016 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej  wspólność ustawową majątkową małżeńską   dłużnika: Jolanta Przybylska i Jacek Przybylski.

Przedmiotem licytacji jest lokal  mieszkalny ulokowany na 2 kondygnacji budynku położonego w Brzegu przy ulicy Starobrzeskiej 9/4. Lokal o łącznej powierzchni użytkowej 45,00 m2, obejmuje: 2 pokoje, kuchnię, łazienkę i przedpokój, o łącznej powierzchni 33,20 m2,oraz przynależną piwnicę o powierzchni 11,80 m2. Lokal stanowi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW nr OP1B/00037568/9. Z własnością lokalu związany jest udział, w 54/1000 częściach, w prawie własności działki nr 122/1 z mapy 5 obrębu 1103 Południe, stanowiącej tereny mieszkaniowe obszaru 0,1402 ha, i we współwłasności wspólnych części budynku na tej działce znajdującego się, tworzących nieruchomość wspólną objętą księgą wieczystą KW nr OP1B/00036931/8.

 

Suma oszacowania wynosi 92 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 300,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 240,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu   

37 1020 3668 0000 5102 0094 4132

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00  do godz.12:00   oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu ul. B. Chrobrego 33 w Brzegu odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Starobrzeska
Miasto: Brzeg
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone