strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Koszalinie Sylwia Monika Szczepaniak
Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,9702 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-13
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,9702 ha
Cena wywoławcza: 291 075,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 60/16
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Sylwia Monika Szczepaniak (tel. fax (94) 346 35 58) ogłasza, że dnia

 

13 września 2016 r. o godz. 12:00

 

w kancelarii  mieszczącej się: 75-402 Koszalin, ul. Głowackiego 6/11,  odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej  stanowiącej 9 działek gruntu o łącznej powierzchni 0,9702 ha, z przeznaczeniem pod zabudowę rekreacji indywidualnej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz drogi publicznej klasy dojazdowej, położonej: 76-037 Będzino, Śmiechów, dla której Sąd Rejonowy VI Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KO1K/00105532/8. Suma oszacowania wynosi 388 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 291 075,00 zł.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, to jest 38 810,00 zł. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.

Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Śmiechów
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone