strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wąbrzeźnie Mariusz Jerzy Brygin Kancelaria Komornicza w Wąbrzeźnie
Wieczyste użytkowania nieruchomości o pow. 0,0243 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-06
Godzina: 10:20:00
Przedmiot sprzedaży: Wieczyste użytkowania nieruchomości o pow. 0,0243 ha
Cena wywoławcza: 188 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 797/12
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie Mariusz Brygin na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 września 2016 r. o godz. 10:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie mającego siedzibę przy ul. Wolności 19, w sali nr 2, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

wieczystego użytkowania nieruchomości, położonej: 87-200 Wąbrzeźno, ul. Jasna 5, dla której Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW TO1W/00014993/0.

Nieruchomość składa się z działki  gruntu nr 95 o pow. 0,0243 ha, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej, piętrowy, podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej.

Nieruchomość jest w użytkowaniu  wieczystym przez dłużników (…) (we wspólności majątkowej małżeńskiej).

 

 

Suma oszacowania wynosi 282 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 188 000,00. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 28 200,00.

 

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. 5.09.2016 r. na konto depozytowe:

Sądu Okręgowego w Toruniu nr 06 1130 1017 0021 1000 3290 0004

(Bank Gospodarstwa Krajowego O. Toruń)

(wpłat można dokonywać wyłącznie poprzez rachunek bankowy, od  dnia 1.01.2015 r. wpłaty nie są realizowane w kasach sądu).

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00  do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Osoby pozostające w związku małżeńskim posiadające wspólność majątkową pouczam o obowiązku wynikającym z treści art. 37 § 1 k.r.io. oraz art. 977 k.p.c.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Jasna
Miasto: Wąbrzeźno
Województwo: kujawsko-pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone