strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Szamotułach Rafał Szulc Kancelaria Komornicza w Szamotułach
Nieruchomość lokalowa o pow. 49,87 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-28
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość lokalowa o pow. 49,87 m2
Cena wywoławcza: 104 266,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 180/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Kancelaria Komornika Rafał Szulc – działając na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc – podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

28 września 2016 r. o godz. 11:00

 

w sali nr 206 Sądu Rejonowego w Szamotułach odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, oznaczonego nr 3 w budynku nr 18, położonego przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Kaźmierz, o powierzchni 49,87 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze PO1A/00063465/5 wraz z udziałem wynoszącym 4987/23915 części w nieruchomości wspólnej (prawie własności gruntu oraz części wspólnych budynku), dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr PO1A/00052122/9.

 

Nieruchomość lokalowa oszacowana jest na kwotę: 156 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 104 266,67 zł.

 

Sprzedaż nieruchomości niepodlegającej podatkowi VAT w drodze licytacji publicznej w postępowaniu egzekucyjnym podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), do zapłaty którego obowiązany jest nabywca.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć komornikowi rękojmię w wysokości 1/10 ceny oszacowania, tj. w kwocie 15 640,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć w gotówce, wpłacić przelewem na rachunek bankowy komornika w

Banku Spółdzielczym Duszniki nr 50 9072 0002 2004 0401 9527 0001

lub złożyć w książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Bliższych informacji o przedmiocie licytacji i warunkach licytacyjnych można uzyskać w kancelarii komornika lub pod numerem telefonu (61) 292 45 08

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Jana Pawła II
Miasto: Kaźmierz
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone