strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa- Podgórza w Krakowie Piotr Legutko
Lokal mieszkalny o pow. 98,64 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-08
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 98,64 m2
Cena wywoławcza: 473 159,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 248/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Piotr Legutko Kancelaria Komornicza w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, w zw. z art. 955 kpc, w zw. z art. 965 kpc, że w dniu

 

8 września 2016 r. godz. 14:30

 

w sali nr K - 21 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie I Wydział Cywilny odbędzie się:

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 42 o pow. 98,64 m2, położony w Krakowie przy
ul. Lubostroń 7A
, dla którego Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00286543/1. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali 152/10000 części. Właścicielem wyżej opisanej nieruchomości jest Marian Michałek.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  630 879,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę  473 159,25 zł.

Rękojmia w wysokości 10% ceny oszacowania wynosi 63 087,90 zł. 

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację albo w gotówce w kancelarii komornika albo przesłać na rachunek bankowy Komornika 33 8619 0006 0030 0325 8099 0001 najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji podając na dowodzie wpłaty numer sprawy KM 248/15 i inne z dopiskiem "wadium" lub  w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Osoby zainteresowane oględzinami nieruchomości winny pisemnie zawiadomić komornika o swoim uczestnictwie najpóźniej na dwa tygodnie przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE (12) 257 12 73

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Lubostroń
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone