strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 3,2200 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-22
Godzina: 12:20:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 3,2200 ha
Cena wywoławcza: 14 214,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 337/09
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 września 2016 r. godz. 12:20

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej budowlano-rolnej położonej w miejscowości Zawady gmina Jarczów oznaczonej numerami działek 189, 134, 188/4, 133/1, 133/2, 133/3 arkusz ewidencyjny 1 o powierzchni 3,2200 ha. Na działkach numer 133/1, 133/2, 134 ark. 1 zlokalizowane są tereny siedliskowe zabudowane murowanym piętrowym budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi. Zgodnie z księgą wieczystą nr ZA1T/00013782/1 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…).

 

Suma oszacowania działki nr 133/1, 133/2, 134 o powierzchni 0,99 ha pomniejszona o wartość służebności osobistej – 133 041,00 zł, cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 99 780,75 zł, wysokość rękojmi 13 304,10 zł.

Suma oszacowania działki nr 133/3 o powierzchni 0,69 ha – 23 353,00 zł, cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 17 514,75 zł, wysokość rękojmi 2 335,30 zł.

Suma oszacowania działki nr 188/4 o powierzchni 0,98 ha – 33 168,00 zł, cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 24 876,00 zł, wysokość rękojmi 3 316,80 zł.

Suma oszacowania działki nr 189 o powierzchni 0,56 ha – 18 953,00 zł, cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 14 214,75 zł, wysokość rękojmi 1 895,30 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania licytowanych działek najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Zawady
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone