strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 1,1500 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-22
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość gruntowa o pow. 1,1500 ha
Cena wywoławcza: 256,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 472/09
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 września 2016 r. godz. 12:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej budowlano-rolnej położonej w miejscowości Podhorce Kolonia gmina Tomaszów Lubelski oznaczonej numerami działek 2/2, 39, 40, 112, 113/1, 2/1 arkusz ewidencyjny 1 o powierzchni 1,1500 ha. Działki numer 112, 113/1 ark. 1 zabudowane są drewnianym, parterowym budynkiem mieszkalnym, drewnianymi budynkami gospodarczymi, piwnicą gospodarczą oraz pozostałymi elementami zagospodarowania terenu. Zgodnie z księgą wieczystą nr ZA1T/00027059/5 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność (…).

 

Suma oszacowania działki nr 112, 113/1 o powierzchni 0,87 ha pomniejszona o służebność osobistą – 40 008,00 zł, cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 30 006,00 zł, wysokość rękojmi 4 000,80 zł.

Suma oszacowania działki nr 2/1 o powierzchni 0,10 ha – 1 035,00 zł, cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 776,25 zł, wysokość rękojmi 103,50 zł.

Suma oszacowania działki nr 2/2 o powierzchni 0,10 ha – 1 035,00 zł, cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 776,25 zł, wysokość rękojmi 103,50 zł.

Suma oszacowania działki nr 39 o powierzchni 0,05 ha – 570,00 zł , cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 427,50 zł, wysokość rękojmi 57,00 zł.

Suma oszacowania działki nr 40 o powierzchni 0,03 ha – 342,00 zł , cena wywołania wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 256,50 zł, wysokość rękojmi 34,20 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania licytowanych działek najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Podhorce Kolonia
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone