strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka
Działki, Rzeczyca
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-08
Godzina: 12:20:00
Przedmiot sprzedaży: Działki, Rzeczyca
Cena wywoławcza: 720,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 605/14
Opis:
 
 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 

 

8 września 2016 r. o godz. 12:30

 

w sali nr V w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 5 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

działki gruntu nr 460 o pow. 0,5400 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym murowanym, piętrowym, podpiwniczonym; budynkiem ubojni murowanym z garażami, budynkami gospodarczymi i budynkiem kurnika, położona w Rzeczycy przy ul. Olszowej 11 oraz niezabudowane działki gruntu o nr 73, 604, 664, 793, 849, 904, 975, 1019, 1031, 804/2, 860/2, położonych w obrębie Rzeczyca, dla których Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim prowadzi KW LU1R/00022042/2. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania.

 - Działka nr 460 z uwzględnieniem wartości ograniczonych praw rzeczowych (osobista służebność mieszkania, polegająca na prawie korzystania z mieszkania na parterze i w podpiwniczeniu domu z dostępem do kotłowni, z garażu przy ubojni, swobodnego współkorzystania z działki siedliskowej nr 460, z uwzględnieniem przynależności w postaci wyposażenia budynku ubojni oszacowana jest na kwotę: 1 921 389,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 1 280 926,00 zł. (wartość przynależności, tj. wyposażenia ubojni) oszacowane jest na kwotę: 271 539,00 zł.

- niezabudowana działka gruntu nr 73 o pow. 0,0700 ha oszacowana jest na kwotę 1 080,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 720,00 zł.

- niezabudowana działka gruntu nr 604 o pow. 4,9200 ha oszacowana jest na kwotę 155 510,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 103 674,00 zł.

- niezabudowana działka gruntu nr 664 o pow. 1,8600 ha oszacowana jest na kwotę 19 580,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 13 054,00 zł

- niezabudowana działka gruntu nr 793 o pow. 0,1300 ha oszacowana jest na kwotę 2 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1 334,00 zł.

- niezabudowana działka gruntu nr 849 o pow. 0,1600 ha oszacowana jest na kwotę 2 460,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1 640,00 zł.

- niezabudowana działka gruntu nr 904 o pow. 0,2300 ha oszacowana jest na kwotę 3 210,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2 140,00 zł.

- niezabudowana działka gruntu nr 975 o pow. 0,1400 ha oszacowana jest na kwotę 2 150,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1 434,00 zł.

- niezabudowana działka gruntu nr 1019 o pow. 0,3900 ha oszacowana jest na kwotę 5 990,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3 994,00 zł.

- niezabudowana działka gruntu nr 1031 o pow. 0,1900 ha oszacowana jest na kwotę 2 920,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1 947,00 zł.

- niezabudowana działka gruntu nr 804/2 o pow. 0,0650 ha oszacowana jest na kwotę 1 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 667,00 zł.

- niezabudowana działka gruntu nr 860/2 o pow. 0,0770 ha oszacowana jest na kwotę 1 180,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 787,00 zł.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2 118 469,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1 412 313,00 zł.

W ubojni na zabudowanej działce o numerze ewidencyjnym 460 położonej w Rzeczycy przy ul. Olszowej 11 znajdują się następujące przynależności stanowiące wyposażenie ubojni o ogólnej wartości 271 539,00 zł.

1. skubarka do kur z silnikami: zbudowana z blachy kwasoodpornej 14 000,00 zł

2. oparzelnik 14 382,00 zł

3. pompa do krwi ze stelażem 5 086,00 zł

4. wanna (rynna) wykrwawiania o wym. 4mx0,6m+1,90mx0,72 3 915,00 zł

5. maszyna do nacinania łbów 7 569,00 zł

6. taśma ubojowa (komplet) z głuszaczem wodno-elektrycznym 37 571,00 zł

7. piec płaszczowy, gazowy 12 499,00 zł

8. stół z blachy kwasoodpornej o wym. blatu 1mx1,8m 1 026,00 zł

9. stół z blachy kwasoodpornej o wym. 2,0mx0,84m 1 078,00 zł

10. stół z blachy kwasoodpornej o wym. 2,0m x1,0m 1 140,00 zł

11. stół z blachy kwasoodpornej z 2009 o wym. 0,8mx0,85m 387,00 zł

12. stół z blachy kwasoodpornej z 2009 o wym. 1,1mx0,7m 439,00 zł

13. waga Lubelskich Fabryk Wag Fawag SA typ 60/1 o max. wadze 60 kg z 2010 r. 459,00 zł

14. waga Radwag typ WPT 30C zawieszona ważąca do 30 kg 405,00 zł

15. maszyna do czyszczenia żołądków z blachy kwasoodpornej 4 277,00 zł

16. maszyna do czyszczenia łap (bębnowa) 5 950,00 zł

17. schładzalniki wodne w ilości 2 sztuk o wym. 6,3mx1,43mx0,8m oraz 2,70x1,35mx0,8m 12 800,00 zł

18. stół przy schładzalniku zbudowany z blachy kwasoodpornej ze spadkiem o wym. 1,30x1,00m 815,00 zł

19. zestaw do schładzania wodno-powietrznego (komplet) 79 885,00 zł

20. dwa parowniki duże ECO Coils&Coolers model DFE34EL7ED sprężarka oraz szafka sterownicza 9 087,00 zł

21. mały parownik ECO Cois&Coolers 3 432,00 zł    

22. wanny do mycia pojemników (skrzynek) zabudowane są ze stali kwasoodpornej o wym. 1,26x0,60x0,65cm 1 922,00 zł

23. dwie duże parownice z pięcioma wentylatorami każdy 9 885,00 zł

24. parownik mały z dwoma wentylatorami 1 536,00 zł

25.instalacja monitoringu przemysłowego 2 416,00 zł

26. okap w myjni pojemników zbudowany z blachy kwasoodpornej o dł. 199 cm, szer. 64 cm, dł. 43,50 cm 1 219,00 zł

27. sterylizator centralny noży z szafą sterowniczą o wym. 40x40 cm oraz 5 sterylizatorów noży małe 1 990,00 zł

28. linia poubojowa (wanna o długości 620 cm, szer. 96 cm i dł. 22 cm  oraz krany) 4 618,00 zł

29. taśma poubojowa o długości 655cmx2cm z ok. 40 strzemionami z ok. 80 wózkami zawieszeniem (stelażem), napędem, myjką tuszek, wodomierzem 12 267,00 zł

30. stół z blachy kwasoodpornej o wy. 200cmx86cm 1 214,00 zł

31. stół w pomieszczeniu sekcyjnym o wym. 69cmx84cm 459,00 zł

32. stół wiszący o wym. 80cm x36cm 228,00 zł

33. stół wiszący o wym. 50,5 x52cm 208,00 zł

34. okap nad taśmą poubojową o wym. 110cmx40cm 386,00 zł

35. rynna do spływu jelit o dł. 650cm i szer. ok. 25cm 552,00 zł

36. 7 sztuk umywalek ze stali kwasoodpornej z kranami uruchamianymi za pomocą nóg 3 342,00 zł

37. baterie umywalkowe sztuk 7 firmy ORAS na fotokomórkę 2 915,00 zł

38. myjka strzemion o wym. 97cmx80cmx82 cm z napędem 4 844,00 zł

39. myjka tuszek, natryskowa 1 038,00 zł

40. maszyna do obrywania łbów 814,00 zł

41. piec gazowy Termet model Termaq, przepalony 193,00 zł

42. regulator mocy biernej z osprzętem 3 291,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy wraz z aktami egzekucyjnymi znajduje się do wglądu na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii czynnej w godzinach 9:00-17:00.

Lub na konto kancelarii w BGŻ S.A. nr 33 2030 0045 1110 0000 0236 3110.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Rzeczyca
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone