strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Patryk Klimczak
Udział w wysokości  11/1480 w prawie własności działki położonej w Krakowie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-08
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Udział w wysokości  11/1480 w prawie własności działki położonej w Krakowie
Cena wywoławcza: 1 039,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1109/11
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE     O PIERWSZYM TERMINIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak na podstawie art. 1013 (6) kpc w związku z art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 września 2016 r. o godz. 11:00

 

w kancelarii komornika mieszczącej się w Krakowie, przy ul. Ślusarskiej 8/LU4, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w prawie własności nieruchomości dłużnika: (…), tj. udział w wysokości 11/1480 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Krakowie-Podgórzu, obr. 34, składającej się z działki ew. nr 225/10, stanowiącej wewnętrzną drogę osiedlową. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00332762/0.

 

Udział w prawie własności oszacowany jest na kwotę 1 386,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 1 039,50 zł.

Stosownie do art. 867 (1) kpc, przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 138,60 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce

(w tytule przelewu należy podać dane wpłacającego, oraz sygn. sprawy Km 1109/11) najpóźniej na dzień przed wyznaczonym dniem licytacji.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kraków-Podgórze
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone