strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz
Zabudowane nieruchomości w Podlodowie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-16
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowane nieruchomości w Podlodowie
Cena wywoławcza: 1 055,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1117/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim Michał Kasprowicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 września 2016 r. godz. 12:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej budowlano-rolnej położonej w obrębie ewidencyjnym Podlodów w miejscowości Kolonia Podlodów gmina Łaszczów oznaczonej numerami działek 338, 292/4, 293, 305, 337/2, 347, 363/2, 364 arkusz 1 oraz 399, 400 arkusz 2 o łącznej powierzchni 9,7100 ha. Działka nr 338 zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym, murowanym budynkiem obory, murowanym budynkiem stodoły z częścią inwentarską, dwiema piwnicami gospodarczymi oraz studnią z kręgów betonowych. Zgodnie z księgą wieczystą numer ZA1T/00031017/0 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nieruchomość stanowi własność Leszka Piotra Nowaka.

Suma oszacowania działki nr 338 o powierzchni 1,00 ha – 115 617,00 zł, cena wywołania stanowi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 86 712,75 zł, wysokość rękojmi 11 561,70 zł.

Suma oszacowania działki nr 292/4 o powierzchni 0,97 ha – 52 220,00 zł, cena wywołania stanowi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 39 165,00 zł, wysokość rękojmi 5 222,00 zł.

Suma oszacowania działki nr 293 o powierzchni 2,93 ha – 157 737,00 zł, cena wywołania stanowi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 118 302,75 zł, wysokość rękojmi 15 773,70 zł.

Suma oszacowania działki nr 305 o powierzchni 2,07 ha – 111 439,00 zł, cena wywołania stanowi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 83 579,25 zł, wysokość rękojmi 11 143,90 zł.

Suma oszacowania działki nr 337/2 o powierzchni 0,50 ha – 26 918,00 zł, cena wywołania stanowi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 20 188,50 zł, wysokość rękojmi 2 691,80 zł.

Suma oszacowania działki nr 347 o powierzchni 0,63 ha – 33 916,00 zł, cena wywołania stanowi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 25 437,00 zł, wysokość rękojmi 3 391,60 zł.

Suma oszacowania działki nr 363/2 o powierzchni 0,12 ha – 1 407,00 zł, cena wywołania stanowi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 1 055,25 zł, wysokość rękojmi 140,70 zł.

Suma oszacowania działki nr 364 o powierzchni 0,21 ha – 2 463,00 zł, cena wywołania stanowi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 1 847,25 zł, wysokość rękojmi 246,30 zł.

Suma oszacowania działki nr 399 o powierzchni 0,52 ha – 4 989,00 zł, cena wywołania stanowi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 3 741,75 zł, wysokość rękojmi 498,90 zł.

Suma oszacowania działki nr 400 o powierzchni 0,76 ha – 7 292,00 zł, cena wywołania stanowi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 5 469,00 zł, wysokość rękojmi 729,20 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania licytowanych działek najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w kancelarii komornika nr tel. (84) 664 22 25.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Kolonia Podlodów
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone