strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Jolanta Piwowarczyk
Działka o pow. 1410 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-14
Godzina: 13:40:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1410 m2
Cena wywoławcza: 297 685,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1438/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

14 września 2016 r. o godz. 13:40

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala nr XIX, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana nr działki 767/1 o pow. 1410 m2, położonej w miejscowości Brzeziny ul. Wrzosowa, gm. Morawica, stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00106006/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 396 914,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 297 685,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.: 39 691,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika:

17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce

z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM 1438/15. 

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym działki 767/1 o powierzchni 1410 m2. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszalnym jednorodzinnym parterowym  z poddaszem użytkowym. Działka o kształcie regularnym zbliżonym do trapezu o szerokości od ok. 31 m do ok. 46 m i głębokości od ok. 32 m do ok. 41 m. Teren nieruchomości płaski. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. W tym czasie przeglądać można w sądzie akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 368 24 41

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wrzosowa
Miasto: Brzeziny
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone