strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Gdańsk-Północ w Gdańsku Marek Cichosz
Lokal mieszkalny o pow. 109,10 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-22
Godzina: 12:40:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 109,10 m2
Cena wywoławcza: 460 575,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1259/15
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Marek Cichosz (tel. (58) 765 08 25, 723 650 825) ogłasza, że dnia

 

22 września 2016 r. o godz. 12:40

 

w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10, w sali nr A88, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

należącej do: (…),

stanowiącej: lokal mieszkalny nr 2 położony w Gdańsku, przy ul. Słonecznej 4 o łącznej powierzchni 109,10 m2 wraz z udziałem 17/100 w użytkowaniu wieczystym działki 272 o powierzchni 942 m2 oraz taki sam udział we współwłasności części domu przeznaczonych do wspólnego korzystania. Dla lokalu Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GD1G/00098297/4.

 

Suma oszacowania wynosi 614 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 460 575,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 61 410,00 zł do dnia poprzedzającego licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Odział I w Gdańsku

78 1020 1811 0000 0602 0175 1858.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Słoneczna
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone