strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Jolanta Piwowarczyk
Działka o pow. 1090 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-16
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1090 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym
Cena wywoławcza: 324 400,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1199/09
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Jolanta Piwowarczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

16 września 2016 r. o godz. 11:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala Nr XXVI, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowanadziałka nr 85/1 o powierzchni 1 090 m2, położonej w miejscowości Jaworznia, gm. Piekoszów, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach nr KI1L/00088707/3.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 486 600,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 324 400,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj.: 48 660,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika:

17 1020 2629 0000 9502 0015 8683 PKO BP SA I Oddział Kielce

z zaznaczeniem, iż wpłata dotyczy rękojmi do licytacji nieruchomości w sprawie sygn. akt KM 1199/09.

 

Działka nr 85/1 o powierzchni 0,1090 ha, położona jest w miejscowości Jaworznia gmina Piekoszów. Zabudowa nieruchomości to wolnostojący, niepodpiwniczony, drewniany, parterowy budynek mieszkalny z użytkowym poddaszem wybudowany w roku 2003, którego powierzchnia użytkowa wynosi 133,70 m2. Nieruchomość jest w pełni uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, wodociąg, energię elektryczną i kanalizację sanitarną.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. W tym czasie przeglądać można w sądzie akta postępowania egzekucyjnego wraz z elaboratem szacunkowym.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 368 24 41

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Jaworznia
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone