strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka
Lokal niemieszkalny o pow. 112,50 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-09-07
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal niemieszkalny o pow. 112,50 m2
Cena wywoławcza: 418 883,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1407/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka tel. (91) 321 21 24, Kancelaria Komornicza w Świnoujściu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

7 września 2016 roku o godz. 11:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Świnoujściu, sala 100 odbędzie się:

 

DRUGA   LICYTACJA

 

Prawa własności do lokalu niemieszkalnego oznaczonego numerem 6 o powierzchni 112,50 m2, znajdującego się w miejscowości Międzyzdroje przy ulicy Światowida 17, gmina Międzyzdroje, powiat Kamień Pomorski, województwo zachodniopomorskie. Z nieruchomością związany jest udział w wysokości do 398/10.000 nieruchomości objętej Księgą Wieczystą SZ1W/00004949/7. Dla nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta SZ1W/00046055/9 przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Budynek, w którym znajduje się lokal wybudowany został w latach 2000. Jest to budynek podpiwniczony (w przyziemiu miejsca postojowe), II i IV piętrowy, wybudowany w technologii tradycyjnej. W pobliżu mieszczą się obiekty infrastruktury np. liczne restauracje, kawiarnie, sklep spożywczy, punkt pocztowy, apteka. Sąsiedztwo - zabudowa wielorodzinna - technologia tradycyjna. Uzbrojenie - sieć: wodociągowa, elektryczna, kanalizacja, co, klimatyzacja. Drogi i chodniki utwardzone. Dobre oświetlenie miejsc publicznych. Przedmiotowy lokal nr 6 położony jest na parterze od strony parkingu bez dostępu do drogi od strony ul. Światowida. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna PCV. Program użytkowy: izba ekspedycyjna 1, pokój kierownika 1, pokój szkoleń 1, izba recepturowa 1, zmywalnia 1, komora przejść 1, wrzuta + szatnia 1, WC = przedsionek 1. Standard wykończenia przyjęto jako dobry.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 628 325,00 zł.

II Cena wywołania wynosi: 418 883,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 62 832,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, tj. do dnia 6 września 2016 r. w gotówce w kancelarii komornika w Świnoujściu przy ul. Armii Krajowej 12/307 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi oraz w papierach wartościowych, w formie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym z upoważnieniem komornika do podjęcia kwoty określonej wysokością rękojmi bądź na rachunek bankowy

Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Światowida
Miasto: Międzyzdroje
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone